Semaglutid vs Liraglutid

Semaglutid vs Liraglutid: En djupgående jämförelse 2023

Övervikt eller överdriven kroppsvikt har blivit ett stort problem i hela världen. Om man inte hanterar sin vikt på ett korrekt sätt, kan det leda till allvarliga hälsoförhållanden som typ 2 diabetes eller hög risk för en nära-döden-kardiovaskulär skada. Även om den enda direkta behandlingsmetoden verkar vara bariatrisk kirurgi finns det andra behandlingar tillgängliga såsom läkemedel för att induceera viktminskning som semaglutid och liraglutid.

Se videon som förklarar skillnaden mellan Semaglutid, Liraglutid samt övriga mediciner i samma klass.

Vad är då skillnaden mellan semaglutid och liraglutid? Studier har visat att veckoliga subkutana injektioner av semaglutid hade större viktminskning från baslinjevikten samt större effekt på aptiten jämfört med dagliga subkutana injektioner av liraglutid. Båda läkemedlen har dock liknande biverkningar, även om semaglutid har något högre förekomst eftersom dosen ofta måste ökas.

Hur Semaglutid och Liraglutid kan hjälpa till med viktminskning

Semaglutid och liraglutid betecknas som GLP-1-receptoragonister (GLP-1 RA). De liknar ett hormon som varnar för insulinproduktionen för att justera blodsockret efter måltider.

De främsta syftena med dem är att limitera upptagnings- och bearbetningsgraden av socker i kroppen. I högre portioner kan det påverka hjärnans svar på hungrighetskänslor och låta patienten känner sig mättare snabbare och äta mindre. Det kan även långsamma ner fördigställandet av tarmen, vilket medför att man upplev mättnadskänsla senare efter måltiden.

Om man vill se hela potentialen av sin viktminskning måste man göra följande:

 • Följa en lågkalorisk, lågfett och lågkolhydratdiet för att dra nytta av viktminskningseffekterna
 • Motionera regelbundet under flera veckor
 • Viktminskning kan observeras efter 4 veckor
 • Avbryt inte doseringen av läkemedlet om man inte måste, även om tyngden kommer att återgå
 • Det kan användas för långtidsbehandling och profylax av typ 2-diabetes.

Förutom kontroll över blodsockret och viktminskning kan det även minska risken för:

 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Hjärtattack
 • Stroke
 • Njurproblem

I en studie som publicerades i New England Journal of Medicine så uppmärksammades Semaglutid för sin förmåga att förbättra den fysiska aktiviteten, och några av resultaten kan bero på läkemedlet och det snabba viktminskningresultaten.

Semaglutid och Liraglutid – en historisk översikt

I denna tabell presenteras uppgifter om två olika faser av liraglutid och semaglutid läkemedel och vilka BMI- och ålderskrav som krävs för att använda dem.

FasLäkemedelÅlderBMI
Första fasenLiraglutid>12 år≥30 kg/m2
Andra fasenSemaglutid (Novo Nordisk)Vuxen≥27 kg/m2 och/eller ≥30 kg/m2
En tabell som visar första och andra fasen för medicinerna.

Kan man ta båda medicinerna samtidigt?

Dessa läkemedel går inte att kombinera eftersom de är agonister av receptorer för glukagonliknande peptid 1 (GLP-1). Andra produkter för viktminskning, såsom växtbaserade läkemedel som marknadsförs för att ge viktminskningsresultat, receptbelagda läkemedel som avses att inducera viktminskning samt receptfria läkemedel ska inte tas med dessa läkemedel. De får inte ordineras för personer med historia av pankreatit eller gallstenar. Behandlingar som reglerar blodsocker bör inte blanda dessa läkemedel med insulin.

Skillnaden Mellan Semaglutid och Liraglutid

Skillnaderna mellan semaglutid och liraglutid kan vara svåra att navigera när man försöker hitta den bästa lösningen för sina viktminskningsmål och behandlingsbehov. För att bättre förstå hur de olika läkemedlen skiljer sig åt, presenteras här en sammanfattning av viktiga skillnader mellan behandlingarna.

Semaglutid

 1. Doseringen börjar med 0.25 mg per vecka och höjs sakta till 2.4 mg för maximal effektivitet.
 2. Halveringstiden är längre än liraglutid och fullhetskänslan varar längre.
 3. Receptbehov för prioritet över liraglutid.

Liraglutid

 1. Dosering börjar med 0.6 mg och höjs upp till 3mg.
 2. Halveringstiden är mellan 13-15 timmar.
 3. Receptbehov inriktat för viktminskningsbehandling för överviktiga tonåringar.
 4. Dagliga självinjektioner.
 5. Gynnsam för behandling av diabetes typ 2

Vilken av dem är mest effektiv för viktminskning?

Båda läkemedlen, semaglutid och liraglutid, har visat på förbättrade förhållanden från cardiometabola risker, bättre glykemisk kontroll, normaliserande blodtrycksnivåer och enklare viktminskning. En studie från 2021 visade att semaglutid-gruppen förlorade 14,9% av ursprungliga kroppsvikt jämfört med 2,5% i placebogruppen. En annan studie, publicerad 2015, visade att 63,2% av liraglutid-gruppen förbättrades med mer än 5% viktminskning jämfört med placebogruppen. En studie som jämförde dessa två läkemedel, publicerad 2022, visade dessutom att semaglutid ledde till mer viktminskning än liraglutid över en 68-veckorsperiod. Slutligen, kan det dras slutsatsen att viktminskning med båda läkemedlen har förbättrande effekter på hälsan.

Vanliga Frågor & Svar – FAQ

Vad är skillnaden mellan semaglutid och liraglutid?

Semaglutid har studier som visat större viktminskning från baslinjevikten samt större effekt på aptiten jämfört med dagliga subkutana injektioner av liraglutid. Båda läkemedlen har dock liknande biverkningar, även om semaglutid har något högre förekomst eftersom dosen ofta måste ökas.

Kan man ta båda medicinerna samtidigt?

Nej, dessa läkemedel går inte att kombinera eftersom de ar GLP-1 agonister. Andra produkter för viktminskning, såsom växtbaserade läkemedel och receptfria läkemedel ska inte tas med dessa läkemedel.

Vad är fördelarna med semaglutid och liraglutid?

Möjliggör för att justera blodsockret efter måltider, påverka aktivitet på hjärnan när det gäller hunger och mättnad, långsamma ner processen att maten passerar tarmen samt förbättra fysisk aktivitet, blodtryck och viktminskning.

Kan läkemedlet användas för långtidsbehandling och profylax av typ 2-diabetes?

Ja, läkemedlet kan förutom kontroll av blodsocker användas för långtidsbehandling och profylaktisk behandling av typ 2-diabetes, samt minska risken för kardiovaskulära och njurproblem.

Vilket av dem är mest effektiv för viktminskning?

Båda läkemedlen, semaglutid och liraglutid, har visat på förbättrande hälsoparametrar och förbättrad viktminskning. Enligt en studie från 2021 förlorade semaglutid-gruppen 14,9% av ursprungliga kroppsvikt och en annan studie visade att 63,2% av liraglutid-gruppen förbättrades med mer än 5% viktminskning.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *